Helaas hebben wij geen invloed op de verwerkingstijden van de luchtvaartmaatschappij bij een restitutie.

Wij kunnen enkel assisteren bij de aanvraag tot restitutie. Uiteraard kun je ook zelf rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij een aanvraag doen. Zij moeten je hierbij helpen. De uiteindelijke goedkeuring, verwerking en daarmee de verantwoordelijkheid, ligt altijd bij de luchtvaartmaatschappij.


Zodra wij de restitutie van de luchtvaartmaatschappij hebben ontvangen, ontvang je dit automatisch terug op de betaalwijze waarmee je oorspronkelijk hebt betaald. Dit is een geautomatiseerd proces.


Indien je nog geen restitutie hebt ontvangen, betekent dit dat wij de restitutie nog niet van de luchtvaartmaatschappij hebben ontvangen. Het heeft geen zin om contact met ons te zoeken over de status van de restitutie, aangezien de luchtvaartmaatschappij dit buiten ons zicht afhandelt. Bij vragen dien je zelf contact te zoeken met de betreffende luchtvaartmaatschappij.


Wetgeving

De juridische en wettelijke verplichting om bij annulering/wijziging van een vlucht een restitutie te verwerken (binnen 7 werkdagen) ligt altijd bij de luchtvaartmaatschappij. De luchtvaartmaatschappij is wettelijk verplicht je te assisteren bij de aanvraag van een restitutie en mag je niet terugverwijzen naar een derde partij (bijv. de reisagent).

Heb je klachten over de verwerking van je restitutie, dan dien je de luchtvaartmaatschappij aan te spreken en/of verantwoordlijk te stellen. Dit kun je doen door een klacht in te dienen bij het ILT of ACM. De verantwoordelijkheid ligt wettelijk/juridisch nooit bij de reisagent, ook al zullen we er alles aan doen je zo goed mogelijk te assisteren.